Giá bán:

Dung tích dòng hũ PET nắp nhôm cao cấp 

  • Hủ PET nắp nhôm 50ML
  • Hủ PET nắp nhôm 100ML
  • Hủ PET nắp nhôm 200ML
  • Hủ PET nắp nhôm 250ML
  • Hủ PET nắp nhôm 500ML
  • Hủ PET nắp nhôm 750ML
  • Hủ PET nắp nhôm 1000ML

0384 392 444