Giá bán:

Hũ Nhựa Nắp Nhôm Xé (NX)

  • Hũ Nắp xe 250ml
  • Hũ Nắp xe 380ml
  • Hũ nắp xé 400ml
  • Hũ Nắp xe 500ml
  • Hũ Nắp xe 600ml
  • Hũ Nắp xé 800ml
  • Hũ Nắp xé 1000ml
  • Hũ Nắp xe 1200ml

0384 392 444