Giá bán:

  • Nguyên liệu: GPPS
  • Màu sắc: Trong suốt
  • Trọng lượng: 117.05
  • Kích thước: 20,6 H4,2
  • Số lượng đóng gói: 32h/bao

0384 392 444